بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


پادشاه جوان ما, آموزش کاملی از قسمت های مختلف سلطه برای راحتی و روشن کردن مسیر امپراطوری شما فراهم نموده ایم.

موضوع مورد نظر را از بخش بالا انتخاب نمایید تا توضیحات مربوطه برای شما به نمایش درآید!