بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


رازهای سلطه کتیبه های موقتی برای تقویت دهکده های شما میباشند!

تعداد رازهای سلطه محدود و کم یاب میباشد تعداد آن در هر جهان سلطه مابین 27 تا 104 عدد خواهد بود.و از خزانه مکان های آن ها قابل مشاهده میباشد.

برای به دست آورد رازهای سلطه باید منتظر آزاد سازی آن باشید بعد از آزاد سازی با منجنیق خزانه دهکده حاوی این راز و ارسال قهرمان به همراه نیروها در حمله عادی به آن دهکده قهرمان شما رازهای سلطه را برای شما خواهد آورد.زمان فعال سازی رازهای سلطه چند ساعت خواهد بود.باید منتظر فعال شدن آن و استفاده از قدرت آن در دهکده های خود باشید.هر هفته همه رازها حذف و دوباره آزاد خواهند شد.