بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


جهان سلطه بدون پایان میباشد!تنها امپراطورانی که در اکانت خود کمتر از 100 سکه داشته باشند و یکماه وارد اکانت خود نشده باشند حذف خواهند شد.

جهان سلطه جهانی ابدی و بی نظیر میباشد.پس در انتخاب همبازیهای خود دقت نمایید.در جهان ابدی سلطه امپراطوران بر اساس تعداد نیروی پایتختشان لول بندی شده اند, هر لول امکان حمله از -10 لول خود تا آخرین لول سرور یعنی لول 71 را دارا میباشد.

برندگان هر هفته امپراطوری خواهد بود که در لول گروه بندی های 10 لوله خود بیشترین کاپ را به دست بیاورد!کاپ ها بر اساس حملات قوی و بالای تعاد مشخص شده میباشد.توضیحات بیشتر در قسمت آمار بخش جوایز موجود میباشد.