بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


در جهان سلطه پادشاهان خوب و پادشاهان بد در کنار هم در حال جنگ میباشند!حواستان را جمع کنید تا فریب پادشاهان بد این جهان را نخورید.از جمله نکات مهم امنیتی که باید رعایت نمایید :

  • اتحاد با افراد قابل اعتماد


  • ندادن رمز ورود امپراطوری به هیچکس


  • جانشین ننمودن افراد غیرمعتبر


  • انتخاب رمز قوی و مناسب


  • استفاده از ایمیل واقعی
  •