بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


ساختارها و ساختمان های دهکده از نکات قابل توجه هر دهکده خواهد بود.محل های احداث ساختمان های جدید در صفحه اصلی دهکده شما قابلت رویت میباشد که میتوانید در آن محل ها ساختمان های مورد نیاز خود را احداث و ارتقاء دهید :برای افزایش سرعت ساخت ساختمان ها میتوانید اول شهرداری را ارتقاء دهید تا سرعت ساخت و ساز تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

اکثر ساختارها برای نژاد های مختلف یکی میباشند جز چند ساختمان مربوط به هر نژاد.

بعد از کلیک بر روی یکی از محل های ساخت ساختمان با پنجره ی زیر مواجه خواهید شد که میتوانید ساختمان مورد نظر را در آن محل احداث نمایید :همانطور که مشخص شده برای ساخت هر ساختمان منابع مورد نظر را باید تامیین نمایید.همچنین برای ساخت برخی ساختمان ها باید پیش نیاز آن را تامیین نمایید.پیش نیاز های لازم در زیر توضیحات ساختمان در همین صفحه ساخت برای شما نمایش داده خواهد شد.