بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


هر نژاد نیروی مربوط به خود را دارا میباشد و توان تربیت هر نیرو از ساختمان مشخصی صورت خواهد گرفت.تربیت نیرو در چهار بخش زیر انجام خواهد شد :

 • سربازخانه


 • اصطبل


 • کارگاه


 • قصر یا اقامتگاه


 • نیروهای پیاده در سربازخانه تربیت خواهند شد.

  نیروهای سواره در اصطبل تربیت خواهند شد.

  و نیروهای دستگاهی مثل منجنیق یا دژکوب در کارگاه ساخته خواهند شد.

  و دو نیروی مهاجر و رئیس هم از قصر یا اقامتگاه تربیت خواهند شد.در کل امپراطوری شما یک قصر یا اقامتگاه میتوانید داشته باشید که توان تربیت :

 • 9 مهاجر یا,


 • 6 مهاجر و 1 رئیس یا,


 • 3 مهاجر و دو رئیس یا,


 • 3 رئیس


 • خواهید داشت.و اگر این نیروها را از دست دهید قابل برگشت نخواهند بود.رئیس برای گرفتن دهکده های دیگر و مهاجر برای ساخت دهکده ی جدید استفاده میشوند.مهاجر را از بخش پلاس بازی نیز میتوانید خرید نمایید.

  توجه نمایید که باید اول نیروهای مورد نظر را از دارالفنون تحقیق نمایید تا برای تربیت آزاد شوند.

  همچنین بعد از تحقیق میتوانید از آهنگری سطح نیروهای خود را افزایش دهید تا قدرت مبارزه بیشتری را دارا باشند.  تعداد نیروهای خود را در هر دهکده از دو بخش مشخص شده در رخ نمای بالا در هر لحظه میتوانید مشاهده و بررسی نمایید.

  در بخش نیرو امکانی متفاوت برای شما در اردوگاه تعبیه کرده ایم با نام برآورد نیروهای شما! که توسط آن میتوانید قدرت مجموع نیروهای خود و قدرت دفاع و هجومی تک تک نیروهای خود را مشاهده نمایید.

  همینک نیروهای من را برآورد کن!