بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


شما به هر تعداد که میخواهید میتوناید دهکده ی جدید احداث و امپراطوری خود را افزایش دهید.

برای احداث دهکده ی جدید نیاز به 3 مهاجر و امتیاز فرهنگی خواهید داشت که مهاجر از قصر یا اقامتگاه و امتیاز فرهنگی از تالار قابل به دست آوردن هستش.از پلاس سلطه هم میتوانید دو مورد را تهیه نمایید.

بعد از آماده سازی موارد بالا باید از نقشه محل دهکده خودتون رو مشخص بکنید و ساخت دهکده جدید رو بزنید :با احداث دهکده ی جدید و افزایش ساختمانهای آن و ارتقاء آنها جمعیت شما در جدول بالا خواهد رفت و خواهید توانست رتبه ی اول جمعیت را به دست بیاورید که 5000 سکه سلطه جایزه خواهد داشت!

همینطور مدال بهترین پیشرفت کننده را هم میتوانید تصاحب نمایید!