بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


حمایت زمانی به کمک شما خواهد آمد که زیر حملات سنگین باشید و یااز سلطه دور باشید و نخواهید در نبود شما دهکده در معرض حمله و از دست دادن منابع قرار گیرد.

از بخش پلاس سلطه میتوانید در هر 3 روز 24 ساعت حمایت دریافت نمایید!

وقتی شما در حمایت باشید پادشاهان دیگر به هیچکدام از دهکده های شما جز آبادی تسخیر شده توان حمله نخواهند داشت.حمایت شما تا زمانی که نوشته خواهد شد برقرار خواهد بود و با غارت از آبادی هم حمایت لغو نخواهد شد و فقط با حمله حمایت شماهر چند ساعت که باشید در همان لحظه لغو خواهد شد

در شروع بازی شما به مدت یک هفته حمایت خواهید داشت!