بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


پلاس سلطه امکانات زیر را در ختیار شما قرار خواهد داد :

 • پلاس


 • افزایش 25 درصدی تولید


 • افزایش تعداد ماجراجویی


 • کلوپ طلایی


 • خرید امتیاز فرهنگی


 • خرید مهاجر


 • خرید حمایت


 • از رخ نمای زیر محل پلاس سلطه را میتوانید مشاهده نمایید :  پلاس سلطه به صورتی طراحی شده است که پادشاهان در صورت تمایل بدون استفاده از سکه نیز توان بازی را داشته باشند بدون عقب افتادن از سایر پادشاهان!

  ورود به بخش پلاس